INFORMACE O PROJEKTU

Záměr výstavy

Interaktivní výstava Loutková akademie představuje návštěvníkům neomezený a nekonečný svět loutek, jeho význam, historii a současnost. Naučíte se vnímat loutku tak, jako by byla živou bytostí.

Výstavu vytvořila Sladovna Písek o.p.s. ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni a s divadly: Alfa z Plzně, Malé divadlo z Českých Budějovic, Naivní divadlo z Liberce a Divadlo Drak z Hradce Králové.

Základní popis výstavy

Loutková akademie je výstava, na které mají návštěvníci možnost se se světem loutek seznámit z mnoha úhlů. V první části se návštěvníci stanou žáky Loutkové akademie", vrátí se v čase do loutkového pravěku, zjistí, kolik druhů loutek existuje a sami si vyzkouší loutky vodit a poznávat. Také mají možnost využít dílny loutkáře a sami si malou loutku vyrobit a vystavit. Ve druhé části si potom prohlédnou profesionální práci čtyř úspěšných českých loutkových divadel - Divadla Alfa z Plzně, Malého divadla z Českých Budějovic, Naivního divadla z Liberce a Divadla Drak z Hradce Králové.

Premiéru má na výstavě stejnojmenný program pro děti, po jehož absolvování se děti stanou loutkovými odborníky, s teoretickými i praktickými znalostmi, s diplomem a hlavně se zážitkem z jiného, loutkového, světa. Divadlo Alfa v rámci své části výstavy vystavilo i scénické hodiny z inscenace Soused Kašpar - soused Škrhola, vysoké čtyři metry, se složitým vnitřním mechanismem ovládání scén.

V prostředí vytvořeném na základě pěti úspěšných divadelních představení renomovaných českých loutkových divadel zjistíte, od kdy lidstvo zná loutky, jak marionety či maňásci vypadaly v minulosti, k čemu se dříve používaly, jak se lišily od těch dnešních a jakou roli hrály ve vývoji lidstva.

Informace pro návštěvníky

Termín výstavy

výstava otevřena 13. 5. 2016 - 5. 2. 2017

Vstup na výstavu

Prohlídka expozice Loutková akademie je lektorovaná.

Otevírací doba

Loutková akademie je otevřená denně kromě pondělí, vždy od 9:00 do 18:00 hodin.

KONTAKTNÍ INFORMACE

+420 387 999 997

info@sladovna.cz

více informací na http://www.sladovna.cz

Sladovna Písek o.p.s., Velké náměstí 113, 397 01 Písek

Lektorské programy

K aktuálním interaktivním výstavám připravuje Sladovna tradičně nabídku programů pro školy. Programy jsou koncipovány hravou formou, využívají metody prožitkového a situačního učení a mají za cíl přiblížit dětem srozumitelnou formou téma výstavy.

Programy pro školy jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem jednotlivých stupňů vzdělávání.

Programy pro školní skupiny nabízí žákům jedinečnou příležitost vstoupit do prestižní školy – Loutkové akademie, která je vstupní branou do kouzelného světa loutek. Žáci této školy se po jejím absolvování stanou odborníky na loutkové divadlo. Pod vedením našich zkušených profesorů se seznámí s jednotlivými druhy loutek a naučí se jejich správnému vedení. V bloku historie zjistí, od kdy loutky lidstvo doprovázejí a jak vypadala situace loutek v Čechách. V dílnách si vyrobí vlastní loutku. Samotná loutkoherecká praxe pak bude probíhat na osmi scénách, našich profesionálních loutkových divadel.

Studijní program Loutkové akademie nabízí tyto předměty:
  • základy divadelního pojmosloví
  • herectví loutkového divadla
  • historie loutkového divadla se zaměřením na proměny českého loutkového divadla
  • dílenská realizace
  • scénografie loutkového divadla

Výuka v Loutkové akademii je přizpůsobena věku studentů a jejich individuálním talentovým dispozicím. Hlavní výchovný cíl – edukační aktivity: posílení vztahu k divadlu a loutkám, motivace k vlastní tvorbě, bourání bariér a šablon ve výtvarném a kreativním myšlení dětí, svoboda tvorby na příkladu loutkového divadla. Rozvoj a posílení individuálních talentových dispozic.

Kontakt pro objednání:

+420 387 999 997
info@sladovna.cz

Kontakt pro více informací:

+420 733 623 929
lektor@sladovna.cz


Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'sladovna.cz'@'localhost' (using password: YES) in /home/web/galeriehrou.cz/htdocs/www/system/function.php on line 385
Nelze se připojit k databázi.