INFORMACE O PROJEKTU

Záměr výstavy

V současné době se strachem z odlišnosti, ze setkání s „cizími“ kulturami potkáváme velmi často a na nejrůznějších úrovních, od té úplně osobní, až po celospolečenskou.

Strach z neznáma je přirozený, provází člověka už tisíciletí – při každém kroku mimo svou komfortní zónu, mimo to, co známe. Do takové situace se teď dostala i celá Evropa, včetně Čech. Strach ze setkání s „cizí“ kulturou se stal jedním z hlavních současných společenských témat. V takové chvíli je možné se buď pokusit před strachem a tím „nebezpečím“ obrnit a nebo pokusit se podívat na to, co to je, co nám strach nahání – vystoupit z emocí a pokusit se porozumět tomu, co se to děje – i když nám to nahání strach.

Základní popis výstavy

Základ výstavy „Malá planeta“ jsme převzali z bratislavského Dětského muzea. Seznamuje děti s faktem, že na světě existují různé kultury, v čem jsou si podobné a čím se liší, přes to, co je dětem nejbližší: děti si tu vyzkouší jak se vaří třeba v Japonsku, v Mexiku a nebo v Rusku, zaposlouchají se do pohádek a písniček různých národů, vyzkouší si jejich šaty a také zjistí, kolik je na světě jazyků a jak se řekne třeba portugalsky „ahoj“, jak píší různé děti světa a v čem jsou si podobná nejdůležitější náboženství světa.

Výstava je určená jak dětem, tak jejich dospělému doprovodu.

Informace pro návštěvníky

Termín výstavy

Výstava otevřena 17. 11. 2015 – 24. 4. 2016

Vstup na výstavu

Do expozice Malá planeta není nutná rezervace.

Otevírací doba

Malá planeta je otevřena denně kromě pondělí, vždy od 9:00 do 17:00 hod.

Kapacita prohlídkového bloku:

Interaktivní expozice Malá planeta je určena převážně dětem do 7 let.

Vstup do expozice Malá planeta je bez bot.

KONTAKTNÍ INFORMACE

+420 387 999 997

info@sladovna.cz

více informací na http://www.sladovna.cz

Sladovna Písek o.p.s., Velké náměstí 113, 397 01 Písek

TVŮRCI VÝSTAVY

Autoři

Katarína a Branislav Rezníkovi

Výtvarné řešení

oximoron = Martin Šichman + Boris Meluš

Grafické řešení

Boris Meluš + Ĺubica Segečová

Textilní řešení

Michaela Mokrá

Elektronické řešení

triaxis = Štefan Šimek

Kurátorka české (písecké) expozice

Karey Rawitscher

Pro školy

K aktuálním interaktivním výstavám připravuje Sladovna tradičně nabídku programů pro školy. Programy jsou koncipovány hravou formou, využívají metody prožitkového a situačního učení a mají za cíl přiblížit dětem srozumitelně téma dané výstavy.

Programy pro školní skupiny jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem jednotlivých stupňů vzdělávání.

Programy pro nejmenší děti staví především na zážitku a objevné hře, podporují komunikativní a sociální kompetence dětí. Jednotlivé aktivity jsou založeny na zážitku dítěte a podněcují jeho přirozenou zvídavost a touhu objevovat nové a získávat zkušenosti.

Název programu: MALÁ PLANETA

Trvání programu: cca 60 min.

DDěti navštíví vybraná stanoviště výstavy, na kterých porovnávají své životní prostředí s prostředím dětí v jiných koutech světa. Ve světových kuchyních připraví cizokrajná jídla a poznají vůně a chutě dálných krajů. Poznají, jak pestře se lidé po celém světě oblékají. Budou hrát na různé hudební nástroje a na závěr si v útulném prostoru mongolské jurty poslechnou pohádky a příběhy z celého světa.

Programy pro první stupeň základních škol kladou důraz na objevnou hru podněcující dětskou zvídavost a zážitek. Vytvořené aktivity staví na metodách prožitkového a situačního učení. Vedou žáky k aktivnímu poznávání a hledání cesty k řešení problému. Snaží se děti podněcovat k vlastnímu tvořivému a logickému myšlení.

Název programu: MALÁ PLANETA

Trvání programu: cca 75 min.

Během programu budou děti mít možnost porovnat život, kulturu a víru lidí v různých částech světa. Zjistí, že lidé na celém světě jsou velmi rozdílní, ale přesto mají mnoho společného. Děti poznají charakteristiky světové kuchyně, nahlédnou na pestrost různých kultur a forem umění. Ve škole se dozví mnoho zajímavostí o školní výuce v různých částech světa, na tržišti si vyzkouší, jak pestře se lidé na různých místech planety oblékají. V mongolské jurtě si mohou poslechnout pohádky a příběhy z dalekých krajin a na závěr navštíví tajemný svatostánek sedmi náboženství.

Kontakt pro objednání:

+420 387 999 997
info@sladovna.cz

Kontakt pro více informací:

+420 733 623 929
lektor@sladovna.cz

Fotogalerie


Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'sladovna.cz'@'localhost' (using password: YES) in /home/web/galeriehrou.cz/htdocs/www/system/function.php on line 385
Nelze se připojit k databázi.