INFORMACE O PROJEKTU

Záměr výstavy

Smyslem tohoto projektu je přivést mladou generaci cestou výtvarného umění do imaginárního světa hmyzího společenství a rozvinout vztah a respekt nejen k těmto živočišným tvorům, ale i ke spolupráci mezi lidmi. Výstava si neklade za cíl kompletně informačně obsáhnout všechna témata související s mravenci, pomůže přiblížit mravenčí život tak, jak ho neznáme.

Základní popis výstavy

Výstavní prostor se po dobu expozice promění v monumentální labyrint nejrůznějších prolézaček a chodeb plných rozličných instalací, maleb, skulptur a videoprojekcí, který návštěvníkům pomůže přiblížit mravenčí život a pochopit ho v daleko širším kontextu: mraveniště jako společnost, mraveniště jako obraz městského civilizačního hemžení, mraveniště jako místo pro hru, jako zdroj inspirace, prostor pro vzdělání, pohyb a tajemství. Návštěvníci pocit, že se ocitli uprostřed obřího mraveniště. Výtvarnou a hravě-naučnou formou necháme návštěvníky nahlédnout do mikroskopického hmyzího světa.

Labyrint chodeb je zhotoven převážně z recyklovaného materiálu – obalového kartonu. Dalšími použitými materiály jsou dřevo, nejrůznější nalezené předměty, vodou ředitelné barvy a další přírodniny. Tím se do celé instalace dostává, kromě výtvarného, ještě další rozměr – uvažování v intencích udržitelného rozvoje.

Součástí instalace jsou i videoprojekce a hudební kulisy, které vytvářejí dojem reálného mraveniště.

Informace pro návštěvníky

Termín výstavy

Výstava otevřena 18.6. – 1.11. 2015

Vstup na výstavu

Do expozice MRAVENIŠTĚ II. není nutná rezervace.

Otevírací doba

MRAVENIŠTĚ II. je otevřeno denně kromě pondělí, vždy od 9:00 do 17:00 hod.

Kapacita prohlídkového bloku:

Expozice MRAVENIŠTĚ II je určena převážně dětem do 8 let.

Vstup do expozice Mraveniště II. je bez bot.

KONTAKTNÍ INFORMACE

+420 387 999 997

info@sladovna.cz

více informací na http://www.sladovna.cz

Sladovna Písek o.p.s., Velké náměstí 113, 397 01 Písek

INFORMACE O TVŮRCI

Vladimír Větrovský - Mraveniště

Vladimír Větrovský

Současný český malíř a grafik. V letech 1999 až 2001 studoval Divadelní fakultu AMU v Praze, obor scénografie (prof. A. Pražák), v letech 2002 až 2008 AVU v Praze v ateliéru malby prof. M. Rittsteina. Během studií, v roce 2001, absolvoval stáž na AVU v Praze v ateliéru malby doc. A. Střížka a v roce 2006 Hochschule der Bildenden Kunste Dresden v Německu (prof. R. Kerbach). Vladimír Větrovský patří k výrazným osobnostem koloristicko-expresivní linie české malby. Charakteristické pro jeho tvorbu je suverénní, energické, barevné gesto, vyjádřené jistými tahy. Malba má v jeho díle dominantní postavení. Východiskem pro jeho tvorbu je krajina a pozorování přírody.

V monumentální realizaci Mraveniště prostřednictvím osobitého výtvarného pojetí a za pomoci imaginace, tvořivé hry a navazujících doprovodných programů ukázl návštěvníkům expozice téma mraveniště vlastním osobitým způsobem.

V současné době žije ve Francii.

Lektorské programy

Přemýšleli jste někdy, jaké by to bylo být maličkatí jako mravenci? V mraveništi máte jedinečnou možnost stát se maličkatými mravenci a zažít úžasné mravenčí dobrodružství na vlastní kůži. Tak neváhejte a vstupte, náš krásný labyrint mravenčích chodbiček už na vás čeká.

Cíl programu: Seznámit děti s mravenci – s tímto mimořádným, sociálním a velmi úspěšným druhem hmyzu. Program děti seznamuje se životem mravenců, s jejich vývojovými stádii a dělbou práce.

Programy pro školy jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem jednotlivých stupňů vzdělávání.

Název programu: Mrňouskové aneb Spolu jako mravenci

Cíle programu:

 • seznámit děti s prostorem, ve kterém mravenci žijí
 • ukázat jim vývoj mravence od početí až po skonání
 • poznání, že díky spolupráci s lidmi, se kterými žijí, může být jejich život mnohem jednodušší
 • podpořit vyjádření vlastního názoru
 • představit pojem ilustrace
Název programu: Mravenec a Královna

Cíle programu:

 • rozvinutí oředstavy o možných funkcích jednotlivých mravenců vs. naše každodenní povinnosti
 • slovní popis výstavy (prostorový popis, dojem z barevnosti, srovnání s realitou)
 • porovnat život: venkov vs. město, povinnosti vs. zábava
 • vizuální představení pojmu ilustrace
 • výtvarný projev – ilustrace příběhu

Cíle programu navazují na RVP oblastí Český jazyk a literatura (Literární výchova, Komunikační a slohová výchova), Člověk a jeho svět (Lidé kolem nás, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví), Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova), Člověk a zdraví (Tělesná výchova), Člověk a svět práce (Práce s drobným materiálem, Pěstitelské práce a chovatelství), Matematika a její aplikace (Čísla a početní operace), Etická výchova, Taneční a pohybová výchova.

Název programu: Informátoři

Cíle programu:

 • vzájemná spolupráce – předávání si informací
 • vetkání s vizuálním a zážitkovým ztvárněním mraveniště – možnost fyzické interakce sní
 • analýza hierarchie mravenců – rozdělení povinností doma, v práci
 • srovnání života mravenců s lidskými životy -vztahy v rodině, mezi lidmi
 • vyjádření vlastního názoru
 • individualita v dnešním světě – sounáležitost, ochota pomáhat, koloběh života
 • představení pojmu ilustrace
 • výtvarný projev-ilustrace

Programy pro školy jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem jednotlivých stupňů vzdělávání.

Název programu: Samci dlouho nevydrží

Cíle programu:

 • připomenutí informací o mravencích – struktura těla, vývoj mravence, jeho užitečnost
 • setkání s jednou z možností ztvárnění mraveniště – vizuální a zážitková expozice, scénické prvky, soustředění na detail, videoprojekce, zvukové a světelné instalace
 • analýza hierarchie mravenců – rozdělení povinností doma, v práci, ve světě
 • srovnání života mravenců s lidskými životy – vztahy v rodině, mezi lidmi, vztahy ve světě
 • individualita v dnešním světě – začlenění do společnosti, sounáležitost, ochota pomáhat
 • ilustrace (postup, vizuální srovnání, workshop ilustrace)
 • alternativní stavby – hliněné domy, geo domy, nízkoenergetické domy
 • výtvarný projev (kresba ilustrace, návrh bydlení v budoucnosti)

Kontakt pro objednání:

+420 387 999 997
info@sladovna.cz

Kontakt pro více informací:

+420 733 623 929
lektor@sladovna.cz