INFORMACE O PROJEKTU

Záměr výstavy

Interaktivní výstava Tiskařiště představuje návštěvníkům různé typy tisku. Probouzí v malých tiskařích fantazii při kombinování několika technik a ukazuje bohaté možnosti přenášení barvy na papír, látku či stěnu místnosti.

Základní popis výstavy

Několik samostatných stanovišť nabízí dětem i dospělým možnost, na vlastní kůži si vyzkoušet nejrůznější způsoby a formy tisku, dozvědět se něco z historie či se vcítit do postavy vynálezce knihtisku Johannese Gutenberga. Seznámíte se se sítotiskem, knihtiskem, starými psacími stroji, tiskem na látku, s výrobou známek, razítek či s monotypem, ale největším lákadlem výstavy, v níž prim hraje tiskařská barva, však je speciální místnost, kde neplatí pravidla a tisknout se může na cokoli a kamkoli.

Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké to asi je, vzít si do ruky razítko, namočit ho do barvy a pokusit se vylepšit nudnou stěnu doma v obýváku? Že se to nesmí? Taťka s mamkou by se zlobili? Asi máte pravdu, existují přeci jenom tolerovanější způsoby, jak osvobodit nenadálý závan kreativity a chuti objevovat doposud nepoznané. Ale co kdyby... co kdyby to šlo?

Informace pro návštěvníky

Termín výstavy

výstava otevřena 3. 5. - 16. 10. 2016

Vstup na výstavu

Prohlídka expozice Tiskařiště je lektorovaná a probíhá v pravidelných blocích.

Otevírací doba

Tiskařiště je otevřeno denně kromě pondělí, vždy od 9:00 do 18:00 hodin.

KONTAKTNÍ INFORMACE

+420 387 999 997

info@sladovna.cz

více informací na http://www.sladovna.cz

Sladovna Písek o.p.s., Velké náměstí 113, 397 01 Písek

Lektorské programy

K aktuálním interaktivním výstavám připravuje Sladovna tradičně nabídku programů pro školy. Programy jsou koncipovány hravou formou, využívají metody prožitkového a situačního učení a mají za cíl přiblížit dětem srozumitelnou formou téma výstavy.

Programy pro školy jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem jednotlivých stupňů vzdělávání.

Co je to Tiskařiště? No přeci tiskařské hřiště! Prostor kde děti mohou poznávat, tvořit a rozvíjet svou kreativitu a to vše jedinečnou hravou formou. Programy pro školní skupiny zavedou děti do úžasné tiskařské dílny, kde se jim otevře tvůrčí svět tiskových technik, kterým děti provedou zkušení lektoři. Děti si nejprve obléknou pracovní bílé pláště a pod vedením lektorů se začnou seznamovat s jednotlivými druhy tiskových technik. Budou poznávat, jak se tisk vyvíjel, v čem spočíval jeho význam v historii a v čem je pro lidi důležitý dnes. Zjistí například, co pro lidstvo znamenal vynález knihtisku a proč byl zvolen nejdůležitějším vynálezem tisíciletí. Tiskařiště je ale hlavně prostor, kde děti mohou tvořit a hrát si.

Je koncipován v souladu s RVP, konkrétně podporuje tyto vzdělávací oblasti: Dítě a jeho tělo - rozvoj motoriky, rozvoj a užívání všech smyslů; Dítě a jeho psychika - rozvoj tvořivosti, rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání; Dítě a společnost - seznamování se světem lidí, kultury a umění, vytvoření pozitivních vztahů ke kultuře a umění.

Je koncipován v souladu s RVP, konkrétně podporuje tyto vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět - Lidé a čas; Umění a kultura - Výtvarná výchova: Rozvoj a užívání všech smyslů. Rozvoj tvořivosti a kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání. Reflexe a vztahy zrakového a smyslového vnímání. Poznání užití vizuálních motivů v komunikaci. Seznamování se světem kultury a umění, vytvoření pozitivních vztahů ke kultuře a umění.

Je koncipován v souladu s RVP, konkrétně podporuje tyto vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět - Dějepis; Umění a kultura - Výtvarná výchova: Uplatnění vlastní subjektivity za účelem vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie. Rozvoj tvořivosti a kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání. Reflexe a vztahy zrakového a smyslového vnímání. Poznání užití vizuálních motivů v komunikaci. Seznamování se světem kultury a umění. Vytvoření pozitivních vztahů ke kultuře a umění. Poznání historických a společenských kontextů, ovlivňujících umění a kulturu.

Kontakt pro objednání:

+420 387 999 997
info@sladovna.cz

Kontakt pro více informací:

+420 733 623 929
lektor@sladovna.cz


Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'sladovna.cz'@'localhost' (using password: YES) in /home/web/galeriehrou.cz/htdocs/www/system/function.php on line 385
Nelze se připojit k databázi.