INFORMACE O PROJEKTU

Záměr výstavy

Trnkova Zahrada 2 byla původně zamýšlená jako oslava stoletého výročí narození Jiřího Trnky. „Naším cílem bylo, aby se z diváka stal aktivní účinkující, který se ocitne doslova uvnitř samotného příběhu,” vysvětluje koncept celého projektu Matyáš Trnka.

Základní popis výstavy

Samotnou výstavu tvoří celkem 10 scén, které vycházejí z původní knižní předlohy. Jejich základem jsou buď animace, které rozpohybují původní kresby z díla Jiřího Trnky nebo herní a interaktivní prvky. Na „Originálním Kybernetoskopu“, který kombinuje samotné vystavované artefakty s netradiční formou projekcí, procoval téměř 3 roky tvůrčí tým, včetně sounddesignera, animátora, technika a programátora.

Promítá se na stěny, na strop, na zem, ve skříni i v hlavě trpaslíka. Jednotlivé atrakce navíc v sobě mají zabudovaná čidla, takže reagují na pohyb návštěvníka. Návštěvník se tedy setká například s mluvící velrybou, podívá se do nitra velkého trpaslíka skrze “Trpaskop” nebo zjistí, co je to “Štěkafon”. Objeví se zde sloni jezdící na skateboardu, kteří umí tančit rockenroll i chodit po laně. A přemoudřelá velryba návštěvníkům přiblíží, proč nejsou velryby ryby, oživí jim některé z Darwinových teorií a pomůže nahlédnout do života na dně oceánu.

Speciálně pro prostor písecké Sladovny autoři vytvořili novou scénografii. Čtyři atrakce se navíc v Písku představí úplně poprvé. Račí houpačka Rakenrol, knoflíkové houpačky, pavoučí prolejzačka ani prolejzačka z nalezených velrybích brýlí se do Západočeského muzea nevešly. Vylepšení se dočkal oblíbený kočkodrom, který jistě ocení hlavně nejmenší návštěvníci – kdy jindy mají možnost projet se v galerii na tříkolce?

Výstava je určená jak dětem, tak jejich dospělému doprovodu.

Informace pro návštěvníky

Termín výstavy

výstava otevřena 18.6. – 28.10. 2015

Vstup na výstavu

Do expozice ZAHRADA 2 není nutná rezervace.

Otevírací doba

ZAHRADA 2 je otevřena denně kromě pondělí, vždy od 9:00 do 17:00 hod.

Expozice ZAHRADA 2 je určena převážně dětem do 8 let.

Vstup do expozice ZAHRADA 2 je bez bot.

KONTAKTNÍ INFORMACE

+420 387 999 997

info@sladovna.cz

více informací na http://www.sladovna.cz

Sladovna Písek o.p.s., Velké náměstí 113, 397 01 Písek

Informace o tvůrcích

Autor výstavy - Jiří Trnka

Jiří Trnka (1912 – 1969)

Slavný výtvarník, filmový režisér, scenárista, filmový producent, spisovatel, ilustrátor, malíř, loutkoherec, animátor, pedagog a sochař.
Mezi jeho nejznámější loutkové filmy patří Staré pověsti české a Dobrý voják Švejk. Pro děti napsal a sám ilustroval pohádkovou knihu Zahrada, natočil loutkový film Bajaja, zpracoval filmovou verzi Starých pověstí českých.

Autor výstavy - Jan Trnka

Jan Trnka (1956)

Syn Jiřího Trnky. Absolvent UMPRUM, oboru užitá malba.
Výtvarník a malíř na volné noze. Žije a pracuje v Praze.
Jan Trnka zdědil talent po svém otci Jiřím, stejně tak jako jeho sestry Klára, Zuzana a Helena, a další generace Trnkových.

Autor výstavy - Matyáš Trnka

Matyáš Trnka (1981)

Vnuk Jiřího Trnky. Působí jako animátor, výtvarník, režisér a grafik, autor několika krátkých filmů, mj. také znělky 11. ročníku Mezinárodního festivalu animovaných filmů AniFest, která skládala čest právě Jiřímu Trnkovi. Upozornil na sebe také prvním českým interaktivním komiksem Malý Alenáš.

Lektorské programy

K aktuálním interaktivním výstavám připravuje Sladovna tradičně nabídku programů pro školy. Programy jsou koncipovány hravou formou, využívají metody prožitkového a situačního učení a mají za cíl přiblížit dětem srozumitelnou formou téma výstavy.

Programy pro školy jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem jednotlivých stupňů vzdělávání.

Název programu: Zdivočelá zahrada

Cíle programu:

 • podpora kreativity
 • posilování fantazie
 • omezení mentálně tvůrčích bariér
 • úvod do výstavy Zahrada
 • využití inspirace z knihy Zahrada
 • prezentace díla Jiřího Trnky

Programy pro nejmenší děti staví především na zážitku a objevné hře. Cílem programů je napomoci dětem v lepším chápání času, místa kde žijí, podporují komunikativní a sociální kompetence dětí. Jednotlivé aktivity jsou založeny na zážitku dítěte a podněcují jeho přirozenou zvídavost a touhu objevovat nové a získávat zkušenosti.

Název programu: Zdivočelá zahrada

Cíle programu:

 • podpora kreativity
 • posilování fantazie
 • omezení mentálně tvůrčích bariér
 • úvod do výstavy Zahrada
 • využití inspirace z knihy Zahrada
 • prezentace díla Jiřího Trnky

Programy pro první stupeň základních škol kladou důraz na objevnou hru podněcující dětskou zvídavost a zážitek. Vytvořené aktivity staví na metodách prožitkového a situačního učení. Vedou žáky k aktivnímu poznávání a hledání cesty k řešení problému. Snaží se žáky podněcovat k vlastnímu tvořivému a logickému myšlení.

Cíle programu navazují na RVP oblastí Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Mate-matika a její aplikace, Chemie, Biologie, Geografie, Člověk a příroda (Chemie, Biologie, Ekologie, Geografie), Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura (Hudební obor, Výtvarný obor), Člověk a zdraví (Tělesná výchova), Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova.

Kontakt pro objednání:

+420 387 999 997
info@sladovna.cz

Kontakt pro více informací:

+420 733 623 929
lektor@sladovna.cz